BouwerBouwerBouwer

Bouwer

VastGoed

Bouwer

VastGoed Advies

Bouwer

VastGoed Advies & Mediation

Mediation

Waar mensen samenleven en samenwerken ontstaan verschillen. De ene mens is immers verschillend van de andere. Zodra deze verschillen groter worden kunnen deze leiden tot een geschil.

Wanneer Mediation
Als deze geschillen niet meer onderling kunnen worden opgelost en het geschil zodanig is geëscaleerd dat een normaal gesprek onmogelijk is geworden wordt in vele gevallen de weg naar de rechter gekozen. Je kunt je afvragen of deze keuze de juiste oplossing voor het probleem of geschil is. Vaak is de rechterlijke uitspraak de oplossing waar één van de partijen achterstaat en waar de andere partij helaas achter blijft met lege handen.
Op het moment dat een “normaal” gesprek onmogelijk is geworden staat voor u ook de weg open voor mediation.

Voordeel van een mediator
Doordat de mediator onpartijdig, neutraal en onafhankelijk is maakt hij geen deel uit van het tussen de partijen onderliggende conflict. De mediator zal de partijen in het proces begeleiden om tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing van het conflict te komen.

Mediation en bemiddeling in het vastgoed
Ook een vastgoed- of bouwgeschil kan ontstaan zodra partijen ieder een eigen interpretatie hebben over een (zakelijke) afspraak. Bij deze interpretatie kunnen de afzonderlijke belangen uiteenlopen.
Bouwer Mediation helpt actief om het geschil in kaart te brengen en de verschillende én gemeenschappelijke belangen boven water te krijgen. U krijgt op een professionele manier begeleiding en ondersteuning waar u dat nodig heeft.

Mediation in strafzaken
Buren- en buurtruzies, mishandeling, eerwraak of agressie tegen dienstverleners zijn maar enkele voorbeelden van situaties die dagelijks leiden tot aangifte.  Op het leven van alle betrokkenen heeft dat een enorme impact. Mediation in strafzaken is een bemiddelingsproces dat na aangifte of tijdens een lopende strafzaak in gang wordt gezet en waarbij het beeld van dader en slachtoffer voorop staat. Deze vorm van herstelbemiddeling is erop gericht dat het slachtoffer zijn verhaal kwijt kan bij de dader -met alle daarbij behorende emoties en vragen- en de dader op zijn beurt het toegebrachte leed erkent en daarvoor verantwoording neemt. Mediation in strafzaken kan leiden tot een grotere kans op verwerking van het leed en herstel, waarbij de betaling van een schadevergoeding (ook) een middel kan zijn. In de grote steden van Nederland zijn pilots gestart, waarbij politie, OM of rechters doorverwijzen naar mediation. Overigens mogen ook advocaten, rechtshulpverleners, slachtoffers en verdachten een mediation voorstellen op grond van artikel 51h Wetboek van Strafvordering.

Gesprekken
Doorgaans zijn twee tot vier mediationgesprekken voldoende om een heldere kijk te geven op het (vastgoed)geschil waardoor er ruimte komt om tot de juiste oplossing te komen.
Mediation geeft minder stress, is goedkoper, sneller en efficiënter.
Mocht u een (vastgoed)geschil hebben en overweegt u gebruik te maken van mediation dan kunt u gerust telefonisch of per mail contact opnemen. Na een toelichting op mediation en het mediationproces wordt vervolgens een eerste afspraak gemaakt met de conflictpartijen.
De mediationgesprekken vinden meestal plaats op een locatie bij u in de buurt.

Bouwer Mediation is gespecialiseerd in:

  • mediation en bemiddeling in bouw en vastgoed
  • overheidsmediation
  • mediation in strafzaken
  • conflictmanagement en systeemdesign

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen via de volgende gegevens:

Bouwer Mediation
Bilderdijkstraat 30BIS
3532 VG  Utrecht
Telefoon: +316 151 54 070


Grotere kaart weergeven

mariette@bouwermediation.nl
LinkedIn:  https://www.linkedin.com/in/mariettebouwer/

Reknr.: NL88INGB0009069003
KvK nr.: 61654183
BTW nr.: NL135227744B01