Bouwmediation alternatief in de conflicten arena

Afbeeldingsresultaat voor conflicten arena in de bouw

Als projectmanager, werkzaam geweest op het snijvlak van (her)ontwikkeling en exploitatie van vastgoed, heb ik geleerd dat een goede communicatie zeer belangrijk is. Luisteren naar wat wordt gezegd tussen partijen en dat vervolgens op de juiste manier vertalen zodat de boodschap aankomt, vergt wat van de vaardigheden van de projectmanager of ieder ander die betrokken is in een bouwtraject, of -proces of een contractonderhandeling. Indien hetgeen wordt gezegd verkeerd wordt geïnterpreteerd, is er in potentie ruimte voor een conflict.

Ook al wordt dit soms onderkend, óók de bouw- en vastgoedwereld is niet ongevoelig voor op de loer liggende conflicten (en dat is voorzichtig uitgedrukt, gezien het groot aantal arbitrages en rechtsgangen in deze sector). Hoe de bouw- en vastgoedwereld omgaat en inspeelt op een verschil van mening en/of andere interpretaties is een zeer traditionele manier. Een geëscaleerd conflict wordt veelal voorgelegd aan de rechter of aan de Raad van Arbitrage. Een onafhankelijke derde wordt gevraagd een uitspraak te doen over het conflict en partijen houden zich aan deze (vaak) bindende uitspraak. Het gevolg is dat één partij tevreden is en de andere partij waarschijnlijk gefrustreerd en met lege handen achter blijft. Daarbij is het heel aannemelijk dat de betrokken partijen in de toekomst nog vaker zaken met elkaar zullen doen. Niets is menselijker dan dat op dat moment met enige argwaan een nieuw project wordt gestart.

Zodra de partijen te maken krijgen met een problematisch wordend verschil van mening, een andere interpretatie of een beginnend conflict is bouwmediation een zeer goed alternatief. Met andere woorden, nog vóórdat er een geschil is ontstaan waarbij de onderlinge relatie zodanig is verstoord dat partijen niet meer bereid zijn met elkaar te praten om het probleem samen op te lossen, kan je je wenden tot een bouwmediator. Tijdens de bouwmediation wordt inhoudelijk ingegaan op de onderliggende conflicten en gevoeligheden en is er oog voor wederzijdse en gemeenschappelijke belangen. De uitkomst is een door beide partijen gedragen besluit. Deze uitkomst wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Bij een geslaagde mediation wordt de gang naar de rechter in eerste instantie voorkomen, wat kort gezegd zowel tijdwinst als kostenbesparing (proceskosten) als belangrijke voordelen heeft.

Benieuwd op welke manier bouwmediation kan worden ingezet naast traditionele vormen van geschillenbeslechting? Begeef jij je in de bouw- en vastgoedwereld dagelijks in de conflicten-arena, herken je de traditionele manier van geschillenbeslechting en sta je open voor een andere manier. Neem gerust contact op !