Go to Appearance >> Theme Options >> Restore Defaults

Go to Appearance >> Theme Options >> Restore Defaults

'Bouwmediation alternatief in de conflicten arena

Afbeeldingsresultaat voor conflicten arena in de bouw

Als projectmanager, werkzaam geweest op het snijvlak van (her)ontwikkeling en exploitatie van vastgoed, heb ik geleerd dat een goede communicatie zeer belangrijk is. Luisteren naar wat wordt gezegd tussen partijen en dat vervolgens op de juiste manier vertalen zodat de boodschap aankomt, vergt wat van de vaardigheden van de projectmanager of ieder ander die betrokken is in een bouwtraject, of -proces of een contractonderhandeling. Indien hetgeen wordt gezegd verkeerd wordt…

Lees meer...

Kennismaken bouwmediation op 16 juni 2017

Benieuwd of misschien zelfs verrast op welke manier bouwmediation kan worden ingezet naast traditionele vormen van geschillenbeslechting…

Lees meer...